تعمیر یخچال  اصفهان ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

ارورهای یخچال گلسان-هیوندا-ویپونت

 

 

عدم سرد شدن اواپراتور

 

Error 1

 

ماکزیمم زمانی دیفراست/خرابی یا قطعی هیتر

 

Error 2

 

خرابی فن داخل یخچال یا فریزر

 

Error 3

 

خرابی فن کمپرسور

 

Error 4

 

خرابی سنسور کابین

 

Error 5

 

خرابی سنسور اواپراتور

 

Error 6

 

خرابی سنسور محیط

 

Error7

 

عدم کانکشن بین برد اصلی و نمایشگر

 

Error 8

 

عدم کارکرد کمپرسور

 

Error 9