نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

تعمیر انواع لباسشویی در منزل شما

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

تعمیرات بکو در اصفهان

تعمیر ظرفشویی بکو در اصفهان

گروه مرکز سرویس تعمیر لباسشویی بکو در اصفهان را زیر نظر اتحادیه با قیمتی مناسب و مقرون به صرفه در منزل شما انجام میدهد.

ارور لباسشویی بکو (پنج LED)

در صورت بروز ارور ۳ LED بالا به صورت زیر روشن میشود

?روشن ?چشمک زن ?خاموش

H1 ارور

NTC (ترمیستور) باز کردن و یا اتصال کوتاه
ماشین لباسشویی خطا با ترمیستور شستشو شناسایی کرده و گزارش این. این خطا را می توان با یا یک اتصال کوتاه و یا ترمیستور خود بودن مدار باز ایجاد می شود.
بررسی سیم کشی به ترمیستور
بررسی مقاومت گرمایی به طور معمول ~ ۴۷۰۰ اهم @ ۲۵C محیط

H2 ارور

بخاری شناسایی مدار باز
معمولا این نشانه ای از یک شکست ساده بخاری این حال ممکن است پرداخت برای بررسی سیم کشی و ترمیستور است.
بررسی بخاری شستشو برای تداوم
بررسی سیم کشی بخاری
ترمیستور Checck

H3 ارور

بخاری شناسایی مثل همیشه در
شستشو بخاری به عنوان به طور مداوم در ماشین لباسشویی و ماشین سقط خواهد شد و تعطیل شناسایی شده است.
بررسی شستشو بخاری
بررسی سیم کشی
بررسی فشار یا سطح سنسور
رله چک بخاری در PCB کنترل اصلی

H4 ارور

ورودی آب ترایاک شیر اتصال کوتاه
ماژول کنترل الکترونیکی شناسایی کرده است یک اشکال در ورودی آب ترایاک کنترل سوپاپ، یعنی که آن را به یک اتصال کوتاه.
بررسی سیم کشی به شیر آب
شیر آب
بررسی ترایاک شیر در هیئت مدیره کنترل الکترونیکی

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

H5 ارور

پمپ تخلیه شناسایی مدار باز
معمولا این نشان دهنده یک شکست پمپ تخلیه ساده خواهد بود.
بررسی پمپ تخلیه برای تداوم
بررسی سیم کشی به تخلیه پمپ

H6 ارور

موتور ترایاک کوتاه
کنترل الکترونیکی یک اتصال کوتاه در ترایاک کنترل موتور تشخیص داده است اما موارد دیگر را وجود دارد.
بررسی سیم کشی به موتور
بررسی موتور
بررسی ترایاک کنترل موتور در هیئت مدیره اصلی الکترونیکی

تهیه شده توسط نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

H7 ارور

شکست سنسور فشار
این خطا کنترل الکترونیکی تشخیص است که یک شکست سنسور فشار یا سطح با این حال وجود دارد، آن را نیز می توانید با خواندن سیار و یا سیگنال ایجاد می شود باعث عدم تشخیص داده شود.
بررسی سیم کشی به سنسور فشار
سنسور فشار چک
بررسی اتصالات در هیئت مدیره کنترل اصلی

H11 ارور

مدار باز موتور
این خطا را می توان توسط موتور بودن مدار OPPEN یا TACHO موتور در حال شناسایی مدار باز ایجاد می شود. هر دو می تواند علت های سیم کشی و یا اتصال به مسائل.
بررسی سیم کشی به موتور
بررسی سیم کشی به TACHO موتور
بررسی سیم کشی از الکترونیک و کنترل به موتور
بررسی موتور
بررسی TACHO موتور

ارورهای لباسشویی بکو و کنوود مدل های kwma

سنسور دما

(Main Wash)
گرم نشدن آب

(Prewash & Main Wash)
گرمای بالا.المنت یکسره

(Rinse)
پر نشدن آب

(Prewash & Rinse)
عدم تخلیه

(Prewash Main Wash & Rinse)
بار و فشار زیاد به دستگاه

(Main Wash & Rinse)
خطای موتور یا برد فرمان

(Rinse & Conditioner)
موتور از مدار خارج است

تهسه شده توسط نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

 

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان
  • نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان
۵