تعمیر لباسشویی وستل در اصفهان

تعمیر لباسشویی وستل در اصفهان

تعمیر انواع لباسشویی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در منزل شما

ارائه خدمات توسط مهندسین مجرب وکارآزموده زیر نظر گروه مرکز سرویس ایران

پاسخگوی ۲۴ ساعته حتی روز های تعطیل  ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

ارور ماشین لباسشویی کنوود V و وستل

ارور   E01 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۱ و ۲ چشمک میزنند درب ماشین درست بسته نشده است

درب ماشین را به طرز مناسبی ببندید به نحوی که صدای کلیک بسته شدن در را بشنوید.

اگر باز هم مشکل ادامه داشت، برق ماشین را قطع کنید ،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید. 

 

تعمیر لباسشویی وستل در اصفهان

نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

تعمیر لباسشویی وستینگهوس در اصفهان

لامپ های شماره ۱ و ۳ چشمک میزنند سطح اب درون ماشین پایینتر از هیتر میباشد.

فشار آب کم است یا قطع شده است. شیر را تا آخر بازکنید. کنترل کنید که آب قطع نشده باشد.

ماشین پس از مدتی به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد.

اگر باز هم مشکل ادامه داشت، برق ماشین را قطع کنید ،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

 

ارور   E03 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۱ و ۴ چشمک میزنند پمپ از کار افتاده یا فیلتر پمپ مسدود شده یا پمپ تخلیه در حالت مدار باز است

فیلتر پمپ را تمیز کنید. اگر باز هم مشکل ادامه پیدا کرد با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید 

 

ارور   E04 لباسشویی وستل

لامپ های شماره ۲ و ۳ چشمک میزنند مقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز است.

ماشین به طور اتوماتیک آب را تخلیه خواهد کرد، پس از اینکه ماشین آب را تخلیه نمود، آن را خاموش کنید و برق ماشین را قطع کنید

،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید

 

تعمیر لباسشویی وستل در اصفهان

ارور E05  لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۲ و ۴ چشمک میزنند هیتر ماشین یا سنسور گرمایی آن از کار افتاده است

ماشین را خاموش کنید و از برق بکشید ،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید

 

ارور E06 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۳ و ۴ چشمک میزنند موتور ماشین از کار افتاده است.

ماشین را خاموش کنید و از برق بکشید ،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

 

تعمیر لباسشویی وستل در اصفهان

ارور E07 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۱ و ۲ و ۳ چشمک میزنند کارت الکترونیک از کار افتاده است.

ماشین را خاموش کنید و از برق بکشید ،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

 

ارور E08 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۲ و ۳ و ۴ چشمک میزنند موتور ماشین از کار افتاده است .

ماشین را خاموش کنید و از برق بکشید .

،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

 

ارور E09 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۱ و ۲ و ۴ چشمک میزنند ولتاز شبکه خیلی بالا یا خیلی پایین است.

 

اگر ولتاز شبکه کمتر از ۱۵۰ ولت یا بیشتر از ۲۶۰ ولت باشد، ماشین به طور اتوماتیک متوقف میگردد.

در صورت ترمیم ولتاز شبکه ماشین به کار خود ادامه خواهد داد.

 

ارور E10 لباسشویی وستل 

لامپ های شماره ۱ و ۳ و ۴ چشمک میزنند خطای ارتباطی ماشین را خاموش کنید و از برق بکشید ،شیرآب را ببندید و بلافاصله با نزدیکترین تعمیرکار مجاز تماس بگیرید

 


تعمیر لباسشویی وستل در اصفهان

تعمیر انواع لباسشویی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در منزل شما

تعمیرات به همراه گارانتی و مطابق نرخ اتحادیه 

پاسخگوی ۲۴ ساعته حتی روز های تعطیل  ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱