نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

گروه مرکز سرویس ایران ارائه دهنده خدمات تعمیر لوازم خانگی

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

 

 نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان

 

 

 ارور های لباسشویی کنوود 

 

خطای E01  لباسشویی کنوود 

مقدار آب درون ماشین لباسشویی بیش از حد مجاز است

 

خطایE02 لباسشویی کنوود 

سطح آب درون ماشین لباسشویی پایینتر از حدمی باشد فشار آب کم است یا قطع شده است

 

خطایE03 لباسشویی کنوود 

فیلتر پمپ مسدود شده است پمپ تخلیه درحال مدار باز است سیمهای پمپ تحقیق شده است

 

خطای E04 لباسشویی کنوود 

مقدار آب درون ماشین لباسشویی بیشتر از حد مجاز است هیدرو استاتیکی شود

 

خطای E05 لباسشویی کنوود 

فیلتر ماشین لباسشویی از کار افتاده است

 

خطای E06 لباسشویی کنوود 

سنسور دمای ماشین لباسشویی از کار افتاده است

 

خطایE07 لباسشویی کنوود 

برد دستگاه مشکل دارد سیم های برد شده است

 

خطایE08 لباسشویی کنوود 

موتور دستگاه از کار افتاده است

سیم های بین موتور و بودجه شود

کانکتور موتور قطع شده است

 

خطای E09 لباسشویی کنوود 

ولتاژ شبکه دارای نوسان می باشد یا ولتاژ خیلی بالا هست یا ولتاژ خیلی پایین است

 

خطایE10 لباسشویی کنوود 

خطای ارتباطی بین کانکترها

 

 

ارور های لباسشویی کنوود مدل چراغ دار

چراغ یک و دو چشمک زن

مقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز است

 

چراغ یک و سه چشمک زن

سطح آب درون ماشین لباسشویی پایین‌تر از  حد مجاز می باشد

فشار آب کم است یا قطع شده است

فیلتر ورودی و  چک شود

 

چراغ یک و چهار چشمک زن

پمپ دستگاه از کار افتاده است یا فیلتر پمپ مسدود شده است یا پمپ تخلیه در حالت مدار باز میباشد

 

چراغ دو و سه چشمک زن

مقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز می باشد

 

چراغ دو و چهار چشمک زن

فیلتر ماشین لباسشویی معیوب است سنسور دمای آب از کار افتاده است

 

چراغ سه و چهار چشمک زن

موتور ماشین لباسشویی از کار افتاده است

اتصال بین موتور و   بردقطع شده است

زغال متور تمام شده است

 

چراغ یک و دو و سه چشمک زن

برد دستگاه از کار افتاده است

 

چراغ دو و سه و چهار  چشمک زن

موتور دستگاه از کار افتاده است

 

چراغ های یک و دو و چهار چشمک زن

فرکانس برق بالا و پایین می‌شود

 

چراغ یک و سه و چهار چشمک زن

خطای ارتباطی بین کانکترها

 

مرکز سرویس ایران

تعمیرات در محل 

توسط کارشناسان حرفه ای و متعهد 

ارائه فاکتور رسمی مطابق نرخ اتحادیه و ضمانت نامه کتبی 

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

 

نمایندگی لباسشویی کنوود اصفهان