تعمیر یخچال مولتی مکس اصفهان ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

ارورهای یخچال مولتی مکس

 

 

 

خراب بودن سنسور فریزر

 

 

        F1

 

 

خراب بودن سنسور اواپراتور فریزر

F2

 

 

خراب بودن سنسور یخچال

F3

 

 

خراب بودن سنسور اواپراتور یخچال

F4

 

 

قطع بودن کابل فن یخچال ویا نچرخیدن فن

F8

 

 

قطع بودن کابل فن فریزر ویا نچرخیدن فن

F9