تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

در منزل شما زیر نظر گروه مرکز سرویس ایران

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

 

 

اکومولا تور

کار اکو مولاتورچیست؟؟

اکومولاتور در دیکشنری به معنای محل انباشت است و یکی از مهمترین اجزا در چیلرها و سردخانه هایی است که در شرایط محیطی با دمای پایین کار می کنند.

طراحی یک سیستم سردخانه باید به این گونه باشد:

تعادلی بین راندمان مناسب جهت خنک کردن کمپرسور و در عین حال اجتناب از برگشت مایع به کمپرسور برقرار کند و تا زمانی که احتمال برگشت مبرد به حالت مایع به کمپرسور وجود داشته باشد بایستی انتظار خرابی کمپرسور را داشته باشیم.

زمانی که اواپراتور دیفراست (برفک زدایی) می کند کمپرسور در معرض موجی از مایع قرار می گیرد که به آن باز می گردد.

این موضوع می تواند باعث بوجود آمدن تنش در کمپرسور گردد.

این مسئله هم در تست های آزمایشگاهی و هم در عمل مشاهده شده است.

در صورت نصب مناسب اکومولاتور خط مکش، می توان از آسیب های آتی جلوگیری کرد.

تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

 

 

تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

اکومولاتور می تواند به عنوان یک ریسیور در حین سیکل گرمایش عمل کند و یا سیستم به دلیل شارژ زیاد نامتعادل گردیده است. و سبب اضافی بودن مبرد مایع در سیستم می گردد و می تواند مبرد را ذخیره کرده و در صورت نیاز کمپرسور، مبرد را آزاد کند.

حجم زیادی از مبرد بعد از دیفراست حرکت کرده و در اکومولاتور ذخیره شده و در صورت نیاز آزاد می گردد. و می تواند تغذیه کمپرسور را به صورت مناسب تامین کند. همچنین اکومولاتور می تواند به صورت موثر دمای کارتر را در محدوده مناسب نگه دارد.

تستهای آزمایشگاهی مشخص کرده است. که اکومولاتورهای موجود در بازار توانایی نگه داری حجم زیادی از مایع ورودی به آنها را دارا هستند و اکومولاتورهای

تولیدی برای چیلرها دارای اریفیس هایی در سایز ۰٫۶۲۵ ~۰٫۱۲۵ inch جهت برگشت روغن می باشند.

تست های بیشتر انجام شده بر روی اریفیس های اکومولاتور با اریفیس در سایز ۰٫۴۰ ~ ۰٫۵۰ inch نشان دادند که در زمان کارکرد کمپرسور ها در حالت حداکثر

ظرفیت قادر به رد کردن روغن اضافی می باشند.

تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

 

بعضی از تولید کنندگان، اکومولاتوری با اریفیس کوچک تولید می کنند و آن را در اختیار خریداران زیادی قرار می دهند و آنها از آن برای سالیان زیاد استفاده کرده و مشکلی بوجود نمی آید.

اریفیس های کوچک بدون شک آسیب پذیری زیادی دربرابر جوشکاری و یا اجسام خارجی در سیستم دارند و نصب یک صافی در ورودی پیشنهاد می گردد.

به خصوص برای سیستم هایی که هنوز راه اندازی نشده اند و لوله کشی در آنها تازه انجام گرفته است.

 

جمع بندی تجربه و تست های آزمایشگایی نشان میدهد:

اکومولاتورهای مرسوم با سایز اریفیس برگشت روغن ۰٫۴۰ الی ۰٫۵۰ inch توانایی حفاظت زیادی از کمپرسور را دارا می باشند.

تجهیزات دیگری از قبیل بفل (baffle) و ورودی غیر مستقیم به کمپرسور (جهت سوپرهیت بودن مبرد و عدم بازگشت مایع ) و صافی مکش می توانند از اریفیس حفاظت کرده و راندمان بالای آن را تضمین کنند.

تست های انجام گرفته بر روی سیستم های تجهیزات سرماساز مختلف نشان داده اند که استفاده از اکومولاتور با سایز اریفیس کوچک بدون شک برای سرخانه ها و تجهیزاتی که دارای دیفراست (برفک زدایی) می باشند از جهت محافظت بیشتر، بهتر می باشند.

باتشکر ازمهندس رحیم نژاد.

تعمیر یخچال هیوندای در اصفهان

 

یخچال نفتی بر خلاف یخچال برقی و کولر های گازی که بر اساس فرئون فشرده و کمپرسور کار می کنند دارا ی هیچ قسمت متحرکی نیست و نیروی محرکه خود را مستقیما از شعله آتش نفت می گیرد. اساس کار یخچال نفتی بر پایه جذب و دفع آمونیاک در آب می باشد.

ساز و کار یخچال نفتی به صورت مرحله به مرحله به این شکل می باشد.

 

۱- در دمای معمولی آمونیاک در آب حل می شود ولی اگر به مخلوط آمونیاک و آب گرما بدهیم چون آمونیاک بسیار جوشنده تر از آب می باشد آمونیاک آغاز به جوشیدن نموده و از مخلوط آب و آمونیاک به صورت گاز بخار آمونیاک گرم متصاعد شده و مقذاری بخار اب نیز با خود همراه کرده تبخیر می کند.

 

۲- در سر راه این بخار گرم یک جدا کننده قرار دارد که قطره های آب را از بخار آمونیاک جدا کرده و درون مخزن مخلوط آب و آمونیاک بر می گرداند. ( این قسمت را داشته باشید تا بعد زیرا در راه بازگشت این آب جدا شده به مخزن یک اتفاق دیگر هم می افتد.

۳- سپس بخار آمونیاک درون یک سری لوله های پره دار به نام چگالنده شده و گرمای خود را از دست می دهد و به صورت آمونیاک مایع در می آید. ( توجه اینقسمت همانند یخچال های برقی در پشت یخچال قرار دارد.)

۴- سپس این آمونیاک مایع سرد تر شده ( دارای دمایی بالاتر از دمای محیط ) وارد محفظه و لوله های پره دار دیگری می شود که درون یخچال جای دارد و در معرض گاز هیدروژنی که درون این محفظه قرار دارد واقع می شود و به سرعت بخار شده و جهت تبخیر گرمای محیط درون یخچال را جذب می کند. ( در نتیجه درون یخچال سرد می شود.)

۵- سپس مخلوط آمونیاک و هیدروژنی که به صورت مخلوط گازی سردی است وارد جذب کننده می گردد . درون جذب کننده مخلوط آمونیاک و هیدروژن با آبی که

در مرحله دوم از گاز داغ آمونیاک جدا شده بود تماس داده می شوند.

در این جا آمونیاک که درون آب بسیار حل شونده تر از هیدروژن است درون اب حل می شود . سپس هیدروژن جدا شده دوباره به درون محفظه بخارنده اواپراتور – که همان محفظه درون یخچال باشد ) باز می گردد.

۶- مخلوط آب و آمونیاک دوباره به درون مخزن مخلوط آب و آمونیاک بازگشته و توسط گرمای شعله نفت دوباره بخار شده و مراحل ۱ تا ۶ به صورت چرخه

دوباره تکرار می شود.