نمایندگی لباسشویی هاردستون در اصفهان

نمایندگی لباسشویی هاردستون در اصفهان

گروه مرکز سرویس ایران ارائه دهنده تعمیرات تخصصی لباسشویی های هاردستون در سطح استان اصفهان

ارور های لباسشویی هاردستون 

ابتدا ورودی آب را چک کنید .

احتمال دارد فشار آب کم باشد.

در صورت عدم رفع عیب با ما تماس بگیرید.

E11

مقدار آب زیاد است

احتمال دارد که هیدرواستات دستگاه معیوب باشد.

برد فرمان دچار مشکل شده است.

در صورت نیاز همین الان با ما تماس بگیرید.

E12

نمایندگی لباسشویی هاردستون در اصفهان

شیر برقی خراب است وباعث شده که بیش از حد ابگیری انجام دهد.

هیدرواستات وشیر برقی را چک کنید.

E20

پمپ تخلیه معیوب شده است.

پمپ تخلیه مسدود شده است.

پمپ تخلیه سوخته است.

E21

زمان تخلیه آب بیش از حد طول میکشد.

شیلنگ تخلیه آب را چک کنید.

E30

خرابی میکروسوئیچ (قفل الکترونیکی درب)

زبانه درب خراب است

سیم های بین قفل و برد فرمان را چک کنید.

E31

درب قفل شده وقفل ان باز نمیشود.

این مشکل از میکروسوئیچ درب میباشد.

E33

سنسور آب را چک کنید

سیم های بین سنسور وبرد فرمان را چک کنید.

E34

بین سیم های سنسور اتصال کوتاه شده

سنسور آب شکسته است

E35

دمای آب را پایین نمایش داده میشود.

خرابی سنسور المنت

E40

کار نکردن برد فرمان

برد فرمان را چک کنید.

E41

نمایندگی لباسشویی هاردستون در اصفهان

کارنکردن برد فرمان

برد فرمان را چک کنید

E50

ولتاژ برق بیش از حد شده است

E60

موتور کار دستگاه کار نمیکند.

سوکت اتصالات مربوط به موتور را چک کنید.

E61

نبود سیگنال سرعت

سر سیم های اتصال کنترل دور

E62

غیر عادی بودن دور موتور تریاک روی برد را چک کنید

E70

خرابی کلید ها وشاسی روی برد فرمان

EC

خرابی pc برد فرمان

پروگرام برد پریده است.

نمایندگی ماشین لباسشویی هاردستون در اصفهان تعمیرات لباسشویی هاردستون در اصفهان تعمیر لباسشویی هاردستون نمایندگی لباسشویی هاردستون در اصفهان