نمایندگی لباسشویی ویرپول در اصفهان

تعمیر انواع لباسشویی ویخچال فریزر های ویرپول در منزل شما همین الان تماس بگیرید

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

نمایندگی لباسشویی ویرپول در اصفهان

ارور ها وخطا های لباسشویی ویرپول

کد خطا F4

شرح خطا:

ایراد در تخلیه آب پمپ تخلیه را چک کنید

پمپ تخلیه گیر کرده است

پمپ تخلیه سوخته است

کد خطا F6

دستگاه نشتی آب دارد شلنگ های خروجی وشیلنگ های رابط آب را چک کنید.

فشار آب را چک کنید

کد خطا F8

احتمال نشتی آب

شیلنک ها را چک کنید

دیگ دستگاه را چک کنید

کد خطاF9

احتمال نشتی آب

شیلنگ های خروجی وشیلنگ های رابط را چک کنید

کد خطا F0

درب دستگاه باز است

درب دستگاه را چک کنید

کد خطا FA

سنسور کثیفی فعال شده است

اتصالات قسمت برد یا مقاومت روی برد

کد خطاFC

حسگر سختی آب

کد خطا FB

موتور مقسم مشکل دارد

مسدود بودن مسیر آب پاش ها

کد خطا F2

نمایندگی لباسشویی ویرپول در اصفهان

خطای سرریز شدن آب

در دستگاه نشتی آب وجود دارد

کد خطا F1

ایراد از هیتر

دمای وزودی آب بالای ۸۵ درجه سانتی گراد است

کد خطا F3

مانند ارور قبل میباشد

کد خطا F7

جریان سنج را چک کنید

سنسور جریان سنج را چک کنید

کد خطای E1

فشار آب کم است

پمپ تخلیه را چک کنید

شاید ایراد از سیمکشی باشد

کد خطای E2

آب ورودی را چک کنید

کد خطای E3

مقدار اب قرار گرفته در دستگاه کم است.

هیدرواستات را چک کنید .

شیلنگ هیدرواستات را چک کنید.

لیست خطا ها وارور های لباسشویی ویرپول مدل دولفین

کد خطا F1

سنسور ایراد دارد یا اتصال کوتاه کرده است

کد خطا F2

نشت آب از قسمت دیگ دستگاه

سیگمال نادرست سنسور آب

کد خطا F3
نمایندگی لباسشویی ویرپول در اصفهان

سیستم گرمایشی را چک کنید

المنت و سیم کشی را جدا نمایید

کد خطا F4

تخلیه آب مشکل دارد

شیلنگ خروجی آب را چک نمایید

کد خطای F5

روتور مسدود شده است

سیم کشی واتصالات موتور را چک کنید

کد خطای F6

شیر آب بسته شده است

مسیر ورودی را چک نمایید.

کد F7

سنسور آب شمار ماشین لباسشویی را چک نمایید

کد خطای F8
نمایندگی لباسشویی ویرپول در اصفهان

سنسور تشخیص سطح آب دستگاه ایراد دارد

کد خطای F9

,ورودی آب مداوم است

سنسور تشخیص سطح اب را چک نمایید

اکواستاپ را چک کنید

کد خطای F0

عدم نمایش سنسور (فقط دربرنامه تست نمایش داده میشود.)

گروه مرکز سرویس ایران نمایندگی لباسشویی ویرپول در اصفهان میباشد.
تعمیرات لباسشویی بوش