جهت ثبت پذیرش تعمیر بستنی ساز با شماره ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱ تماس حاصل فرمایید.

تعمیر بستنی ساز قیفی در شهر اصفهان توسط مهندسین کار آزموده ومتخصص زیر نظر گروه مرکز سرویس ایران

بستنی ساز تشکیل شده از دوبخش میکانیکی والکتریکی میباشد که قسمت های الکتریکی شامل بردفرمان-کمپرسور-کانکتورها-فن ها-سنسور های تشخیص دما میباشد قسمت میکانیکی دستگاه -کندانسور-اواپراتور-پاروها-سوپاپ ها -میلنگ-نازل ها وچرخ دنده ها میباشد.