نمایندگی لباسشویی اسنوا در اصفهان کجاست؟((تعمیرات در محل))

نمایندگی ماشین لباسشویی اسنوا در اصفهان توسط نمایندگی زیر نظر شرکت انتخاب الکترونیک میباشد. گروه مرکز سرویس اعلام میدارد که نمایندگی لباسشویی اسنوا در اصفهان نمیباشد اما تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا در اصفهان را زیر نظر اتحادیه ذی ربط انجام میدهد.

 

کالسنتر

تعمیر لباسشویی اسنوا توسط مرکز سرویس

03191002003

معرفی نمایندگی لباسشویی اسنوا اصفهان

نمایندگی های فروش محصولات اسنوا در مکان های مختلفی در اصفهان قرار گرفته اند که مستقیما زیر نظر شرکت تولید کننده میباشد. در اینجا به معرفی چند نمایندگی لباسشویی اسنوا اصفهان میپردازیم.

نمایندگی لباسشویی اسنوا جوادی03132237401
نمایندگی اسنوا خیابان سجاد اصفهان03137716102
نمایندگی اسنوا در خمینی شهر0313636996

تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان

جهت تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان توسط گروه مرکز سرویس میتوانید با شماره تماس : 09920766695 در تماس باشید. این گروه تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا را در محل شما به صورت حرفه ای انجام میدهد.

نمایندگی تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان

جهت تعمیر لباسشویی اسنوا توسط نمایندگی در اصفهان باید باگروه انتخاب الکترونیک با شماره تماس ۱۶۹۹ در ارتباط باشید چنانچه به غیر از نمایندگی لباسشویی اسنوا اصفهان میخواهید تعمیر دستگاه خود را انجام دهید میتوانید با شماره گیری : 09920766695 توسط گروه مرکز سرویس تعمیرات دستگاه خود را انجام دهید.

شماره نمایندگی لباسشویی اسنوا

جهت خرید لباسشویی اسنوا میتوانید به فروشگاه های اسنوا در سطح شهر اصفهان مراجعه کنید و جهت تماس با نمایندگی جهت تعمیرات میتوانید با سامانه 1699 در ارتباط باشید و چنانچه قصد تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا به غیر از نمایندگی دارید میتوانید با شماره تماس: 09920766695 گروه مرکز سرویس در ارتباط باشید.

شماره نصب لباسشویی اسنوا

اگر چنانچه دستگاه خود را تازه خریدید و نیازمند شماره تماس اسنوا هستید جهت نصب میتوانید با شماره تماس 1699 در ارتباط باشید.

چنانچه دستگاه شما میخواهد نصب مجدد شود میتوانید از طریق ادامه مطلب خودتان نصب آن را انجام دهید.

نمایندگی تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان

نحوه نصب لباسشویی اسنوا

1. محصول از کارتن خارج شده و از نظر ضربه خوردگی، شکستگی و خش مورد کنترل و بررسی قرارگیرد.

2. پیچ هاي قفل کن باز شود.

3. سینی پشت وپانلرو از محصول باز شده و داخل ماشین از نظر صحت قرار گرفتن فیش هاي درخت سیم و پیچ هاي بالانسر و درست قرار گرفتن تسمه مورد بازدید قرار گیرد و این قطعات مجددا در روي محصول نصب گردد.

4. شیلنگ هاي تغذیه ماشین لباسشویی و شیر آب متصل شده و شیلنگ تخلیه به ورودفاضلاب متصل گردد و دو شاخ برق اصلی را به پریز متصل نمایید . در صورت نیاز سیمی به عنوان ارت به ماشین لباسشویی متصل و در محل مناسب متصل گردد.

5. ماشین لباسشویی در محل مناسب خود قرار داده شود و تراز به صورتی باشد که دو پیچ ریگلاژ پشتی تا انتها بسته گردد و بوسیله دو پیچ ریگلاژ جلویی ماشین تراز گردد و لقی بدنه به صورت قطري تست گرددتست عملکردي از محصول به شرح زیر گرفته شود.

تست موتور شستشو و المنت

1. با قرار دادن شاخص تایمر (سلکتور) بین اعداد 2 تا 5 کنترل پانل و روشن کردن

ماشین لباسشویی پس از 15 ثانیه موتور شروع به چپگرد و بعد از توقف و سپس شروع به راستگرد می نماید  که در همین حال اگر ولوم ترموستات را به روي هر عدد غیر از صفر بچرخانیم المنت فعال می شود که حداکثر جریان مصرفی در این حالت 8 آمپر میباشد.

F اتوماتیک اسنوا 5 کیلوگرم 61136تست عملکردي خشک کن و پمپ تخلیه

1 : با قرار دادن شاخص تایمر روي عدد 7 پمپ تخلیه دستگاه شروع به تخلیه میکند و درهمین حال موتور چپگرد و راستگرد می نماید  که بعد از چند بار تکرار این عمل و تخلیه کامل شاخص تایمر به روي برنامه خشک کن رفته و موتوردستگاه عملیات خشک کن را انجام می دهد.

F معرفی و مشخصات اسنوا 5 کیلوگرم 61147 و شیاردار mm 1.

مشخصات موتور: موتور القایی با قطر پولی

230V2130W : 2. مشخصات المنت

15A-95oC : 3. مشخصات ترمودیسک (ترمسیتوردر چلیک فلزي) 

سایز بلبیرنیگ لباسشویی اسنوا 5 کیلیویی

 بلبرینگ 62056204 در چلیکپلاستی 62066205Class F- 220V- 50H2- 30W 5. مشخصات پمپ تخلیه5pj- 6.

 تسمه:

1143160- 110, 220- 7.

پولی

120220m

  خازن

بزرگ 16Hf- 450V

مشخصات کلی:

60rpm تایمر الکتریکی با دور شستشو650rpm

تایمر الکتریکی براي دور خشک کن

روش تست موتور لباسشویی اسنوا

سیم زرد و سبز هر کدام با سیم مشترك میبایست 70 اهم داشته باشد.

سیم آبی با مشترك میبایست حدود 14 اهم و سیم قرمز با مشترك حدود 32 اهم باشد.

تست موتور القایی:

سیم زرد و سبز موتور موازي م یبندیم، و ولتاژ 220 ولت را F یک خازن به ظرفیت 16بین سیم سیاه و زرد می زنیم،

موتور در یک جهت شروع به چرخش میکند،

براي تست جهت معکوس سیم برق را به سیم سبز موتور م یزنیم، می بایست موتور در جهت مخالف شروع به چرخش کند.

تشریح نقشه برق اسنوا 5کیلوگرم 6111.

ورودي برق نول وارد قفل مغناطیس درب میشود .

و خروجی آن بین شیر برقی ها موتوالکتریکی والمنت پمپ تخلیه تقسیم میگردد عبور کرده و وارد سوکت 11 و 21 هیدروستات می شود on/off 2.

سیم ورودي فاز از کلیدتایمر و یک سر مستقیماً به پمپ تخلیه متصل میشود.

B و یک سر آن نیز به 13. خروجی 12 هیدروستات به شیر برقی سردتایمر متصل B12 ,B و به 3 soak 4.

فیش 13 هیدروستات به 23هیدروستات متصل و بهم یگردد.اتوماتیک اسنوا 5 کیلوگرم 6113متصل گردیده و پس از عبور از آن وارد Load 1/ 5. خروجی 22 هیدروستات به کلید 2 تایمر می شود. B سوکت 7م یگردد. Prewash تایمر به شیر برقی B 6. سوکت 5

تایمر به ترموستات متصل شده و به المنت م یرود. B 7. خروجی 2سوئیچ B2, B متصل م یشود و بین 1 Soak و کلید B تایمر به 12 B 8. خروجی 3می گردد.C9, C10 ,B به هم سوئیچ م یگردند که خروجی این سیم به 10 B9 ,B 9. سوکت 12 متصل م یگردد که فرمان موتور تایمر میباشد.تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان تعمیرات لباسشویی اسنوا در اصفهان

سوئیچ می شود که خازن D و 12 D بین 11 D سوئیچ می گردد که 10 C به 10 C11 .10متصل م یگردد. D به 5D موازي با این دو واقع شده ضمناً یک سر 12متصل م یشود که وظیفه چپگرد و راستگرد و خشک کن A به 4 D11,A به 3 D12 .11که به موتور متصل میگردد. A13,A11, A19, A را بر عهده دارد که با سوئیچ پین 2این عملکرد را فراهم می سازد.

  تعمیر لباسشویی اسنوا در اصفهان 

تعمیر انواع لباسشویی اتوماتیک در منزل شما

03191002003

تعمیر لباسشویی بلر در اصفهان

 

0/5 (0 نظر)