تعمیر لباسشویی aeg در اصفهان

تعمیر انواع یخچال ولباسشویی آاگ در اصفهان زیر نظر متخصصین ومهندسین باتجربه با ارائه فاکتور وضمانت کتبی مرکز سرویس ایران یکی از بزرگترین مجموعه ارائه دهنده خدمات نصب وتعمیر در منطقه اصفهان

جهت ثبت پذیرش اورژانسی با شماره مرکزسرویس ایران تماس بگیرید.

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

 تعمیر لباسشویی aeg در اصفهان

 

خرابی های لباسشویی آاگ

۱- آب گیری نمیکند.

زمانی که دستگاه را روشن میکنم آبگیری نمیکند وبعد از مدتی شروع به ارور زدن میکند.

پاسخ:این مشکل میتواند از شیر برقی یا مسدود بودن ورودی آب باشد .

اول از همه شیلنگ آب را از پشت لباسشویی جداکرده وآن را در ظرفی قرار داده وآب را باز کنید.

ببینید که آب خارج میشود یانه اگر آب خارج شد در محلی که شیلنگ رابه لباسشویی میبندید را چک کنید که جرم نگرفته باشد.

در صورتی که جرم گرفته بود با یک بروس کوچک یا با یک مسواک تمیز کنید ومجددا آن را ببندید. وسپس آب را باز کنید.

اگر این مورد با تمیزکاری شیر برقی حل نشد اقدام احتمال سوختگی یا خرابی شیر برقی وجود دارد که باید توسط تعمیرکار شیر مناسب با دستگاه شما تعویض گردد.

تعمیر لباسشویی aeg در اصفهان

۲-آب را تخلیه نمیکند.

پاسخ :عدم تخلیه آب اکثرا به علت استفاده ناصحیح از محصول اتفاق میفتد.

قبل از اینکه لباسهارا درون لباسشویی قرار دهید حتما داخل جیب آنهارا خال کنید.

حتی یک کش یا یک نخ میتواند به پمپ تخلیه آسیب وارد کند .

وآب دستگاه را تخلیه نکند.زمانی که با عدم تخلیه آب روبرو میشود.

درب دستگاه هم اکثرا قفل میشود وقتی آب داخل دستگاه باشد .

درب دستگاه قفل میشود شما در ابتدا درب پمپ تخلیه را باز کنید وآب دستگاه را خالی کنید .

اکثر دستگاه ها در کنار دریچه پمپ تخلیه یک شیلنگ دارند که با بیرون کشیدن آن شیلنگ وبرداشتن درب دربوش آب تخلیه میشود.

بعد ازباز کردن دریچه اگر چیزی در سیفون پمپ گیر بود تخلیه کنید .

 

تعمیر لباسشویی aeg در اصفهان