تعمیر چیلر تراکمی

تعمیر چیلر تراکمی تعمیر چیلر تراکمی   گروه مرکز سرویس ایران با استفاذه از مهندسین با تجربه وکار آزموده تعمیرات انواع چیلر ها شامل:   سرویس و نگهداری و تعمیر چیلر تراکمی اسید شویی و جرم زدایی چیلر شارژگاز تعمیر و سرویس کمپرسور تعمیر و تعویض شیر ها تعمیر و [...]