تعمیر کولر آبی در اصفهان

تعمیر کولر آبی در اصفهان تعمیر کولر آبی در اصفهان 09130279241 . قدیمی ترین نوع کوار همان بادگیر ها بودند که با استفاده از آب داخل قنات و معماری خاص از آن استفاده می شد و در تصویر روبرو شماتیک کار یک نوع بادگیر به تصویر کشیده شده است. این [...]