تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان نمایندگی تعمیرات هایر در اصفهان

توسط |۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۲۰:۰۳:۴۶بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۶|تعمیرات حایر|

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان 09130279241 تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان عیب یابی ماشین لباسشویی حایر  لباسشویی روشن نمی شود   ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﻧﺪارد. دوﺷﺎﺧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه است. ولوم تایمر ﺧﺮاب اﺳﺖ. خرابی  رابط‌ های ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ  تعمیر لباسشویی ایندزیت [...]