تعمیر ماکروفردر اصفهان

تعمیر ماکروفر اصفهان 09130279241 تنها از قاشق یا چنگالهایی استفاده کنید که برای استفاده در ماکروویو مناسب هستند.از ظروف فلزیی ،ظروف با حاشیه طلایی یا نقره ای،سیخ کباب وغیره استفاده نکنید سیم هایه گره را از کیسه هایه کاغذی یا پلاستیکی را جدا کنید. علت:ممکن است بر اثر قوس الکتریکی [...]