تعمیر لباسشویی ایندزیت اصفهان- تعمیرلباسشویی ایندوزیت اصفهان نمایندگی

جهت تعمیر لباسشویی ایندزیت در منزل شما با شماره ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱ تماس حاصل فرمایید

 

تعمیر لباسشویی ایندزیت اصفهان- تعمیرلباسشویی ایندوزیت اصفهان نمایندگی

تعمیر لباسشویی ایندزیت اصفهان- تعمیرلباسشویی ایندوزیت اصفهان نمایندگی

ارور های ماشین لباسشویی ایندزیت

کد خطایF01

 راه انداز موتور اتصالی  کرده است

سوت موتور و خازن راه انداز را چک‌کنید

زغال را چک کنید

سیمهای اتصال به موتور را چک کنید

کد خطای F2

موتور گریپاژکرده است

تاخو قطع یا اتصالی کرده است

تاخو را جداگانه تست کنید.

سیمهای اتصال بین برد فرمان و موتوررا تست کنید .

خطای F3

سنسورشستشومشکل دارد

این سنسور در خود برد نیز طراحی شده است

سیمها از شیر برقی به میکروسوئیچ و برد فرمان را چک کنید.

کد خطایF4

هیدرواستات درست عمل نمیکند.

فرمان پر بودن یا خالی بودن دستگاه رامیدهد.

کد خطایF5

هیدرواستات درست کار نمی‌کند

پمپ تخلیه چک شود

کد خطای F7

المنت کار نمیکند.

المنت را جداگانه تست کنید.

کد خطای F8

این خطا هم مربوط به المنت میباشد المنت جداگانه تست شود.

کد خطای F9

 برنامه تنظیم شده درست نیست.

خطای کد برنامه برد خراب است.

کد خطای F10

هیدرواستات درست عمل نمیکند.

کد خطای F11

پمپ عمل نمی کند.

پمپ تخلیه کثیف شده.

 پمپ تخلیه سوخته است

پروانه پمپ تخلیه  خراب شده است.

کد خطای F12

بین برد نمایش وبرد اصلی ارتباطی وجود ندارد کابل و سوکت های میانی چک شود.

کد خطای F13

سنسور خشک کن عمل نمی کند

احتمالا اتصال موتور خراب است

کد خطای F14

المنت خشک کن درست عمل نمی کند

المنت خشک کن سوخته است

ترمودیسک المنت خشک کن معیوب شده است.

کد خطایF15

این ارور مربوط به علت خشک می باشد

المنت سوخته است یا اتصال کوتاه کرده است

کد خطایF17

قفل درب خراب است

زبانه درب چک شود

سیم های بین برد وقفل درب چک شود.

کد خطای F18

قعطی در ارتباط میان برد اصلی و برد نمایشگر ایراد وجود دارد.

گروه مرکز سرویس ایران

 

 تعمیر لباسشویی ایندزیت اصفهان- تعمیرلباسشویی ایندوزیت اصفهان نمایندگی