تعمیر لباسشویی در منزل شما ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

تعمیر لباسشویی هیوندای اصفهان 

ارورهای لباسشویی هیوندا تمام اتوماتیک مدل ۸۴۱۴_۸۵۱۴

 

 

فشار کم آب یا قطعی آب

 

E10

 

درب ماشین قفل نشده است

 

E30

 

آب داخل دیگ تخلیه نمیشود

 

E12

 

مسدود بودن مسیر تخلیه

 

E21