تعمیر ماکروفر اصفهان ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

  • تنها از قاشق یا چنگالهایی استفاده کنید که برای استفاده در ماکروویو مناسب هستند.از ظروف فلزیی ،ظروف با حاشیه طلایی یا نقره ای،سیخ کباب وغیره استفاده نکنید
  • سیم هایه گره را از کیسه هایه کاغذی یا پلاستیکی را جدا کنید. علت:ممکن است بر اثر قوس الکتریکی وجرقه به فر آسیب بزند
  • برای مقدار کم مواد غذایی از برنامه های زمان کوتاه استفاده کنید تا از سوختن مواد غذایی جلوگیری شود.
  • تخم مرغ هارا در پوسته شان داخل ماکروویو قرار ندهید.بطری ها وشیشه ها وظروف درب بسته ومسدود را داخل ماکروویو قرار ندهید زیرا باعث انفجار مواد غذایی وظروف میشود
  • شکاف هایه هوای داخل فر را با کاغذ با پارچه نپوشانید چون ممکن است آتش بگیرد هوای داغ باید از فر خارج شود فر همچنینین ممکن است به علت مسدود بودن دریچه خروج هوای داخل فر زیادی گرم شود ودستگاه بصورا خودکار خاموش شود.
  • هنگام برداشتن ظروف از داخل فر حتما از دستکش استفاده نمایید.
  • دستگاه را بصورت خالی روشن نکنید
  • زمانی که فر کار میکند از دستگاه فاصله بگیرید