تعمیر کولر گازی در اصفهان ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

  • قبل از خرید کولر توجه داشته باشید بنابه اندازه محیط مورد نظر که قرار است دستگاه نصب گردد ظرفیت کولر مورد توجه قرار بگیرد و دستگاهی خریداری کنید که در ابعاد محیط

  • جوابگو باشد. اگر در واحد های  طبقه بالا ساکن هستید و بالای واحد شما پشت بام است به دلیل تابش نور گرم خورشید به سقف ساختمان در تابستان و انتقال حرارت آن به واحد زیر سقف،ناگزیر باید به ازاء هر متر مربع از مساحت اتاق یا سالن برای مسکونی بین ۷۰۰ تا  ۸۰۰و اداری و تجاری ۹۰۰-۱۲۰۰(BTU)  ظرفیت برودتی در نظر بگیرید ولی اگر در طبقات وسط ساختمان ساکن هستید به ازاء هر متر مربع می توانید برای مسکونی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ و اداری و تجاری  ۷۰۰-۱۰۰۰ (BTU) ظرفیت برودتی  برای کولرگازی یا اسپلیت مورد نیاز خود در نظر بگیرید.

  • در پنجره ها برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب از برچسب یا پرده استفاده نمایید

  • سرویس سالیانه دستگاه شامل شستشوی لوله های کندانسور واواپراتور، فیلتر، وتنظیم گاز را توسط شرکت تعمیر لوازم خانگی انجام دهید