تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

زیر نظر گروه مرکز سرویس ایران خطاها و ارور های لباسشویی فاگور در پایین برگه موجود میباشد.

جهت تعمیرات لباسشویی با شماره 09920766695تماس بگیرید

تعمیرات در اسرع وقت در منزل شما انجام می شود همراه با ضمانت نامه کتبی 

ارور های FAGOR ماشین لباسشویی

ارور F01 لباسشویی فاگور

در زمان است نه مجاز (8 دقیقه) – ماشین لباسشویی را پر نمی کند

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

بررسی فشار آب برق
بررسی شلنگ ورودی برای تاب
بررسی فیلتر ورودی
شیر ورودی آب
فشار گسل سوئیچ
گسل سیم کشی

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

ارور  F02 لباسشویی فاگور
در زمان تخلیه نمی مجاز (6 دقیقه) – ماشین لباسشویی نتواند به تخلیه آب

بررسی کنید که فیلتر مسدود شده است و یا مسدود
شلنگ چک تخلیه واضح و روشن از هر گونه انسداد یا انسداد است
بررسی سیم کشی به تخلیه پمپ
پمپ چک تخلیه خراب نیست
بررسی سطح سنسور یا سوئیچ
بررسی سیم کشی به سنسور سطح

ارور  F04 لباسشویی فاگور

خطا درب قفل ایمنی

بررسی بسته است و به درستی ضامندار
بررسی سیم کشی
بررسی قفل درب

ارور   F05 لباسشویی فاگور

NTCگسل – سنسور دما شناسایی به صورت مدار باز یا اتصال کوتاه

بررسی سیم کشی به سنسور دما
بررسی ترمیستور

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

ارور   F06 لباسشویی فاگور

خطا های آب گرم شناسایی – مردود حرارت به مدت 15 دقیقه

بررسی سیم کشی برای شستن بخاری و ترموستات
بررسی بخاری شستشو برای تداوم
بررسی NTC (سنسور دما) پروب

ارور   F07 لباسشویی فاگور

بیش از حد پر و یا تخلیه پمپ در مدار نیست

برای چک کردن overfoaming شواهد – می توانید سوئیچ فشار سفر
بررسی سیم کشی به سنسور سطح
سوئیچ فشار چک خراب نیست
شیر ورودی آب قفل شده باز
بررسی پمپ تخلیه برای تداوم

ارور    F08 لباسشویی فاگور

گسل موتور شناسایی

بررسی بلوک اتصال موتور
بررسی سیم کشی
بررسی برس موتور در صورت نصب
کنترل اتصالات TACHO
بررسی موتور

ارور   F09 لباسشویی فاگور

موتور شناسایی به عنوان معکوس نیست

بررسی بلوک اتصال موتور
بررسی سیم کشی
بررسی برس موتور
کنترل اتصالات TACHO
بررسی موتور

ارور   F10 لباسشویی فاگور

خطا در ارتباط بین تابلو های کنترل الکترونیکی و سیم کشی

بررسی سیم کشی و سیم کشی بین تابلو های کنترل
بررسی ماژول های کنترل الکترونیکی

ارور   F11 لباسشویی فاگور

خطا در ارتباط بین تخته و سیم کشی

بررسی سیم کشی و سیم کشی بین تابلو های کنترل
بررسی ماژول های کنترل الکترونیکی

ارور   F12 لباسشویی فاگور

خطا در ارتباط بین تابلو های کنترل الکترونیکی و سیم کشی

بررسی سیم کشی و سیم کشی بین تابلو های کنترل
بررسی ماژول های کنترل الکترونیکی

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

کارشناسان حرفه ای 

تماس فوری 09920766695

تعمیر در محل 

گارانتی خدمات و تعمیرات 

تعمیر لباسشویی فاگور در اصفهان

 

0/5 (0 نظر)