تعمیر لباسشویی کرال در اصفهان

دریافت ثبت پذیرش جهت تعمیرات لباسشویی فقط با شماره تماس:

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

تعمیر لباسشویی کرال در اصفهان

 لباسشویی کار نمی کند.

درب لباسشویی را ببندید سپس کلیداستارت را بزنید.

آب نشت می کند شیلنگ ورودی آب را بدر ستی نصب نمایید.

لباس ها بدر ستی خشک نشده اند لباس ها را مجدداً به صورت مرتب در لباسشویی قرار دهید.

بوی نامطبوع از لباسشویی استشمام می شود برنامه شستشوی دیگ را اجرا نمایید.

درون درام آبی مشاهده نمی شود مشکلی نیست – آب از سطح دید پایین تر می باشد.

مقداری آب درون محفظه مایع نرم کننده باقی مانده است مشکلی نیست – مایع نرم کننده عمل نخواهد کرد.

استفاده کنید یا پس از خشک شدن البسه آن ها را با Spin مقداری از ماده شوینده بروی البسه باقی مانده است از برنامهبرس پاک کنید.

لباسشویی از آب پر نمی شود بررسی کنید آیا شیر آب باز است.

فشار آب را بررسی نمایید.

درب لباسشویی بسته باشد.

بررسی نمایید آیا شلنگ آب پیچ خوردگی دارد یا مسدود شده است ؟

عمل تخلیه و آبگیری همزمان صورت می گیرد بررسی کنید ارتفاع انتهای شیلنگ خروجی آب از سطح آب درون

لباسشویی بالاتر باشد.

آب از لباسشویی تخلیه نمی شود پمپ تخلیه و شیلنگ آن را بررسی نمایید که مسدود نشده باشد.

ارتفاع شلنگ خروجی نسبت به سطح زمین را بررسی کنید.

لباسشویی لرزش دارد موارد ذیل را بررسی کنید.

باز شدن تمام پیچ ترمزها

سطحی که لباسشویی روی آن قرارگرفته ، کاملاً مسطح باشد.

پایه های محکم و تنظیم شده باشند.

پودر درجا پودری توپی شکل شده است مقدار ریخته شده شوینده را بررسی کنید که به اندازه کافی باشد.
تعمیر لباسشویی کرال در اصفهان

جدول خطاها
نمایشگر مفهوم
مدل های بدون LCD/LED
LCD/LED

E00

مشکلی نیست

E10

آب بیش از زمان مورد نیاز جریان دارد.

E11

بیش از اندازه مجاز است Start/Prewash/Error/Pause مقدار آب در وضعیت های

E12

پیشگیری از سرریز شدن آب

E20 

مدار پمپ ایراد پیدا کرده است

E21

تخلیه اضافی

E30

درب لباسشویی قفل نمی شود

E31

ایراد قفل درب

E33

خرابی سنسور سطح آب

E34

مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است

E35

مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است

E36

شکستگی المنت

E3C

خرابی المنت

E3D

نوسان برق نرمال نیست

E40

خطای ایپروم در تشخیص خطا

E41

خطای ایپروم در تشخیص خطا

E60

خرابی موتور

E61

عدم تشخیص سرعت دور موتور

E62

خطای غیرمنتظره سرعت سنج

E63

سرعت موتور در سه دقیقی بدون هیچ سیگنالی بیش از ۰ شده است

E70

قطع نمی کند POWER سوئیچ

E80

خرابی برد

تعمیر لباسشویی کرال در اصفهان