تعمیر کولر آبی در اصفهان

تعمیر کولر آبی در اصفهان

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

.

تعمیر کولر آبی در اصفهان

قدیمی ترین نوع کوار همان بادگیر ها بودند که با استفاده از آب داخل قنات ومعماری خاص از آن استفاده

میشد ودر تصویر روبرو شماتیک کار یک نوع بادگیر به تصویر کشیده شده است.

این بادگیر ها در دوران قدیم به جای کولر ها استفاده می شد ونوعی کولر در اصل محسوب می شد.

 

 

 

 

کولر های تبخیری یا آبی

کولر های آبی بیشتر در شهر های گرم وخشک مانند:

اصفهان یزد و خراسان رضوی وشهر های خشک ایران جوابگو میباشد.

توجه داشته باشید که کولر های آبی از روش تبخیر شدن آب دمای محیط را جذب وخنک مینماید.

یعنی زمانی که گرما به آب برسد باعث میشود.

که جذب آب شود وتمام گرما وانرژی خود را صرف تبخیر کردن آب نماید.

با این وجود شروع به خنک شدن دما میشود.

البته این به زبان ساده بود که تمام خوانندگان عزیز متوجه منظور مطلب شده باشند.

کولر های آبی انرژی خودرا از طریق انرژی الکتریکی تامین میکنند.

در صنعت لوازم خانگی اکثر لوازم دارای دوبخش الکتریکی ومکانیکی هستند

مانند یخچال ولباسشویی وکولر های آبی وکولر های گازی

قطعات الکتریکی کولر آبی

موتور الکتریکی

درخت سیم یا سیم کشی

خازن

پمپ سیرکوله یا گردش آب

کلید های پمپ وموتور

قطعات مکانیکی

شناور آب شیر ورودی آب که با شناور یک مجموعه محسوب میشود.

شیلنگ های مقسم آب

توری جرم گیر پمپ

پوشال یا سلولوزتعمیر کولر آبی در اصفهان

بدنه اصلی

حلزونی توزیع هوا

دریچه های دیواره کولر

سه راهی آب

پولی

یاتاقان

پروانه توزیع هوا

در شکل زیر یک کولر آبی را میبینید که بعضی از قطعات آن هویدا میباشد.

تعمیر کولر آبی در اصفهان

گروه مرکز سرویس ایران بزرگترین مجموعه تعمیرات لوازم خانگی

با تکنسین های مجرب وکار آزموده آماده همکاری جهت سرویس وتعمیر ونگهداری

انواع کولر های آبی وگازی با قیمت مناسب وخدمات طلائی آماده به همکاری میباشد.

استفاده از قطعات اصلی سرعت عمل بالا و خدمات تضمین شده وتعهد نسبت به کار خط مشی ماست.

تعمیر کولر آبی در اصفهان
نمایندگیsamsung