نمایندگی تعمیر لباسشویی گرنیه اصفهان

جهت ثبت پذیرش سریع تعمیرات با شماره ۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱ تماس بگیرید

نمایندگی تعمیر لباسشویی گرنیه اصفهان

تعمیر لباسشویی گرنیه اصفهان

شرح خطای F1

سنسور دما ایراد دارد یا اتصال کوتاه کرده است

برنامه بدون حرارت به پایان میرسد

خطای F2

درب ماشین درست بسته نشده است.

  •  درب را به سمت پایین فشار دهید.
  • دوباره کلید شروع را بزنید.

آب وارد ماشین نمی شود.

خطای F3

مشکل در ورودی آب بررسی کنید:

  • شیر آب باز باشد.
  • فیلتر ورودی آب تمیز باشد.
  • دوباره کلید شروع را بزنید.

تخلیه ضعیف آب یا عدم تخلیه آب

خطای F7

لوله تخلیه آب گرفته است. بررسی کنید:

فیلتر تمیز باشد.

لوله تخلیه خم نشده باشد.

لوله تخلیه ۱ متر بالاتر از سطح زمین باشد.

دوباره کلید شروع را بزنید.

ماشین آب را تخلیه نمی کند.

خطای F8

موتور مسدود شده است

اتصال بین موتور و برد قطع شده است

فیش های موتور چک شود

نوتور سوخته است

خطای F9

سیستم توقف آب رسانی ماشین فعال شده است.

  •  کابل برق ماشین را از پریز درآورید و شیر آب را ببندید.
  • ماشین را بادقت به جلو خم کنید تا اگر آبی انتهای آن باقی مانده است، تخلیه شود.
  • کابل برق را مجددا به پریز بزنید و برنامه را شروع کنید.
  • اگر مشکل رفع نشد با مرکز مرکز تخصصی تعمیرات ماشین لباسشویی گرنیه تماس بگیرید.
  •