نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

 

تعمیر ظرفشویی بکو در اصفهان

 

گروه مرکز سرویس تعمیر لباسشویی بکو در اصفهان را زیر نظر اتحادیه با قیمتی مناسب و مقرون به صرفه در منزل شما انجام می دهد.

 

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

تعمیر لباسشویی مجیک در اصفهان

تعمیر لباسشویی سامسونگ در اصفهان

ارور ماشین لباسشویی بکو

ارور E1 لباسشویی بکو: مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد آب گرم نمی شود برنامه طول می کشد – خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد.

 

ارور E2 لباسشویی بکو: مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – ودر آخر خرابی از مدار برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود.

 

ارور E3 لباسشویی بکو: اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است.

 

ارور E4 لباسشویی بکو: این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – ترایاک شیر مدار باز است.

 

ارور E5 لباسشویی بکو: این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود – سیم کشی را کاملا بررسی نمایید – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید.

 

ارور E6 لباسشویی بکو:  علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد – اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود

 

ارور E7 لباسشویی بکو: پیغام این ارور مربوط است به ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻄﺢ آب – مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود.

 

ارور E8 لباسشویی بکو: اشکال این ارور از طول کشیدن برنامه آبگیری و تخلیه هم زمان آب – علت خرابی مدار برد خرابی ترایاک شیر باز کن و یا ترایاک پمپ

 

ارور  E9 لباسشویی بکو: پیغام این خطا خرابی مدار برد است که دستگاه کار خود را به پاپان نرسانده و آب داخل دستگاه می باشد.

 

ارور E10 لباسشویی بکو: پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است – سوختگی میکروسوئیچ درب – خرابی مدار برد الکترونیک ترایاک قفل

 

ارور E11 لباسشویی بکو: اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است – مقدار اهم تاکو چک شود – بررسی موتور – بررسی سیمهای ارتباطی – امکان دارد خرابی از برد هم باشد

 

ارور E17 لباسشویی بکو: مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و طولانی شدن زمان تخلیه عدم تخلیه مناسب

 

ارور  E18 لباسشویی بکو: علت خطا مربوط است به تمدید شدن زمان چرخش موتور – به خاطر بار نامتعارف دستگاه

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان


ارور ماشین لباسشویی بکو بدون نمایشگر

ارور  prewash – مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – سنسور دما چک شود ودر آخر خرابی از مدار برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود

 

ارور main wash – مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – ودر آخر خرابی از مدار برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود 

 

ارور  prewash = main wash – اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است –
شرح خطا Rinse – این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – ترایاک شیر مدار باز است

 

ارور  prewash = Rinse – این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود – سیم کشی را کاملا بررسی نمایید – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید 

 

ارور prewash main wash = Rinse – علت این ارور مربوط به بار و فشار بیش از حد به دستگاه می باشد

 

ارور Main wash = Rinse – علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد – اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود 

 

ارور Rinse = Conditioner – اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است – مقدار اهم تاکو چک شود – بررسی موتور – بررسی سیمهای ارتباطی – امکان دارد خرابی از برد هم باشد

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

 

مرکز سرویس ایران 

نمایندگی لباسشویی بکو در اصفهان

توسط تکنسین های کارآزموده و مجرب 

تعمیرات در محل 

ارائه فاکتور رسمی و ضمانت معتبر

۰۹۱۳۰۲۷۹۲۴۱

در اسرع وقت